Ilgajā ceļā kāpās, tas ir, ilgajā uzņēmuma attīstības ceļā, arvien pieaugošu nozīmi ieņem digitālā reklāma. Tomēr jāsaka, ka par spīti augošajai nozīmei, liela daļa uzņēmumu un nozares darbinieku arvien digitālo reklāmu izmanto kā sinonīmu digitālajam mārketingam.

Kas tad īsti ir digitālā reklāma un kā tā atšķiras no digitālā mārketinga?

Kas ir digitālā reklāma?

Lai digitālā reklāma nodrošinātu vēlamo rezultātu nepieciešams atrast ne tikai piemērotāko satura un vizuālo risinājumu, bet arī izvēlēties atbilstošu mērķauditoriju, reklāmas formātu un reklāmas kanālus. Tam līdzi nāk vēl dažādas detaļas, ko jāpielāgo katrai situācijai.

Neatkarīgi no nozares, kurā darbojas uzņēmums, tā mērķauditorijas un citiem faktoriem, digitālās reklāmas uzdevums ir un paliek pavisam vienkāršs (bet ne tik viegli sasniedzams) – piesaistīt jaunus klientus un palielināt pārdošanas apjomu.

Ja potenciālie klienti jau interesējas par konkrētā uzņēmuma vai tā konkurentu piedāvājumu, ir jādomā par to, kā pareizajā brīdī piesaistīt šo cilvēku uzmanību savam uzņēmumam.

Ja uzņēmums vai tā piedāvājums ir pavisam jauns vai tikko ienācis tirgū, jādomā par to, kā to padarīt interesantu un saistošu potenciālajiem klientiem. Nepieciešams pievērst to uzmanību, radīt uzticību un galvenais – pārdot.

Tomēr vēlreiz jāuzsver, ka digitālā reklāma nav rīks, ko nepieciešams izmantot tikai jauniem uzņēmumiem, jauna produkta vai pakalpojumu virzīšanai tirgū. Mūsdienās, arī veiksmīgiem un atpazīstamiem uzņēmumiem ir svarīgi domāt par to, kā ar digitālas reklāmas palīdzību veicināt pārdošanu un piesaistīt arvien jaunus klientus.

Reklāmas vieta digitālā mārketinga vidē

Nē, mārketings un reklāma nav sinonīmi.

Mārketings ir visu to procesu un aktivitāšu kopums, kuru mērķis ir veidot piedāvājumu un nodrošināt komunikāciju atbilstoši biznesa partneru un klientu vērtībām (arī vēlmēm un vajadzībām).

No tā tad arī iespējams secināt, ka digitalā reklāma ir tikai viens no digitālā mārketinga rīkiem. Tomēr nav šaubu, ka tas ir viens no svarīgākajiem rīkiem, ko nepieciešams izmantot pilnvērtīgi. Digitālā reklāma ir pirmais solis ceļā uz jaunu klientu piesaisti un atkārottu pirkumu veicināšanu esošo klientu vidū.

Arī tad, ja mārketinga stratēģija ir rūpīgi izstrādāta ņemot vērā visus to ietekmējošos faktorus, bez kvalitatīvas digitālās reklāmas nebūs iespējams sasniegt vēlamo rezultātu. Un otrādi, pat izcila digitālā reklāma nesniegs vēlamo rezultātu, ja tā nedarbosies saskaņā ar plašāku mārketinga stratēģiju.

Citiem vārdiem sakot, digitālā reklāma un digitālais mārketings papildina viens otru.

Pārdot vairāk un biežāk!

Atbildot uz sākumā uzdoto jautājumu var teikt, ka digitālais mārketings ir uzņēmuma kopējās virzības tirgū stūrakmens, kura būtiska sastāvdaļa ir digitālā reklāma.

Par spīti tam, ka abi jēdzieni ir ļoti līdzīgi un nereti tiek jaukti, ir būtiski, ka uzņēmumi pieturās pie realitātes, kurā tie nav sinonīmi, tomēr ir savstartpēji cieši saistīti.